• 0px
  • -960px
  • -1920px
  • -2880px

Shared Evolution Advies

Er is veel in beweging in de zorgsector. Beweging brengt verandering met zich mee. Om op een duurzame manier tot  een nieuwe aanpak te komen is het soms nodig om op een andere manier te kijken. Shared Evolution is een jong en ambitieus adviesbureau dat vanuit een praktische achtergrond in de jeugdzorg en welzijn een vertaalslag maakt naar beleid en strategie. Shared Evolution geeft advies aan zorg- en welzijns instellingen, werkvoorzieningen en overheid.

In de adviezen van Shared Evolution staan de zorgvrager, de medewerker en de praktische uitvoering in de zorgomgeving altijd centraal. Daarnaast is er oog voor kostendruk en de strategische belangen. Hoe dan? Door advies uit te brengen dat de organisatie in staat stelt om zelf vervolg te geven aan innovatie.

Shared Evolution staat voor Co-creatie. Durf de juiste vragen te stellen aan de betrokkenen en breng zo kennis samen om tot vernieuwing te komen. Shared Evolution beschikt over een uitgebreid netwerk in en buiten de zorg om tot creatieve oplossingen en innovatieve antwoorden op actuele en toekomstige vraagstukken te komen. 


Wilt u weten wat Shared Evoltion voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact op!